Nieuwsbrief juni 2024
 
VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN “TELE-PLUS” TE GRONINGEN
Opgericht in 1981
Ook voor oud-medewerkers
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712.
Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen. Tel. 0592-356825.
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Even een puntje van aandacht: een verhuizing naar een ander adres,
en een wijziging, van uw mailadres graag doorgeven aan het secretariaat. Dit kan telefonisch of via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als u geen gebruik meer maakt van mail dan ook even graag een berichtje aan het secretariaat dan krijgt u de nieuwsbrief en andere zaken via de post op uw huisadres.
Op de website: www.teleplusgroningen.nl via, de kolom contact, kunt u een mail zenden naar het secretariaat met daarin uw nieuwe huisadres of mailadres.
 
Voorwoord
Arnold Surmeijer kan zelf zijn voorwoord van de nieuwsbrief niet schrijven. Wij (het bestuur) worden door de vrouw van Arnold (Heleen) op de hoogte gehouden over zijn gezondheid.
De stand van zaken momenteel: er is weinig verandering tot een lichte verbetering. Bezoek is nog te emotioneel voor Arnold. De familie vraagt daarom geen contact te zoeken. Een kaartje of een brief naar zijn huisadres mag natuurlijk altijd.
Zodra er zich wijzigingen voordoen berichten we daarover in onze bijeenkomsten.
Algemene Ledenvergadering 2024
 
Op 28 maart 2024 hebben we de Algemene Ledenvergadering in hotel Best Western in Aduard en in deze vergadering uiteengezet dat het bestuur dringend versterking nodig heeft. De gezondheidstoestand van Arnold, de secretaris die vanwege haar gezondheid ook een stapje terug moet doen maakt het voor de Theo en Joke heel erg zwaar. In de agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is al duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn als er geen versterking wordt gevonden.
Het bestuur is dus ook heel blij met de aanmelding van Kor Visser en Hendrik Kuiper om het bestuur te komen helpen en ook het aanbod van Ina Dik en Sietze Stob om hand en spandiensten te verrichten wordt erg op prijs gesteld.
Er zullen weer activiteiten worden gepland waarvan de voorjaarsbijeenkomst een onderdeel is.
 
Voorjaarsbijeenkomst
Op 28 maart 2024 hebben we de 1e voorjaarsbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst was na de Algemene Ledenvergadering in het Best Western Hotel te Aduard.
Het bestuur was erg blij met het aantal leden dat zich voor deze bijeenkomst met een hapje en een drankje had aangemeld en er werd heel wat afgebabbeld en gelachen en dat was de bedoeling.
Het bestuur heeft het plan om deze bijeenkomst ook volgend jaar te organiseren maar dan met een extraatje.
 
Leden
Het ledental loopt gestaag terug (190).
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom.
Dus komt u ergens (in de supermarkt of bijeenkomst of waar dan ook) een oud-collega tegen vertel hem/haar dan eens over de vereniging of verwijs hem naar de website. U kunt ook de naam, het adres en het telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat en dan wordt van daar uit actie genomen.
 
Activiteiten
We zijn op 10 januari 2024 gestart met een Nieuwjaarsbijeenkomst bij café / restaurant Onder de Wilgen te Vries
 
Daarna een voorjaarsbijeenkomst die aansloot op de Algemene Ledenvergadering en die bedoeld was als een gezellige middag met een hapje en een drankje. Wellicht zullen we volgend jaar meer invulling aan deze bijeenkomst geven.
 
Er wordt geen busreis meer georganiseerd. Wel zijn we bezig nog een paar leuke uitjes te
organiseren. Heb jezelf nog een voorstel voor een uitje en wil je het zelf organiseren meld je dan bij het secretariaat. We zijn op dit moment bezig een “waar moet ik aan denken als ik iets leuks voor de leden wil organiseren”
Begin september kun je het lijstje opvragen bij het secretariaat.
 
Website
De website is bereikbaar en wordt regelmatig bijgewerkt. Kijk er eens op.
 
Financiën
Het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris zijn voor 2023 is opgemaakt en ook de begroting voor 2024 is opgesteld en goedgekeurd.
Ook dit jaar hebben weer een aantal leden de hun contributie niet voor de afsluitdatum van 14 februari 2024 betaald. Betrokkenen hebben van de penningmeester een betalingsherinnering ontvangen.
 
Als u problemen heeft met het betalen van de contributie om welke reden dan ook: neem dan contact op met de penningmeester dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht.
 
Als je aan door de vereniging georganiseerde activiteiten (ook de extra activiteiten) wilt deelnemen moet de contributie zijn betaald.
Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het betalen van de eigen bijdrage voor de activiteiten. Ook deze moet voor de gestelde datum worden betaald. Niet betaald is niet deelnemen.
 
Om het nog maar eens te herhalen
Nog even wat regeltjes, zoals ze in de statuten en het huishoudelijk reglement, zijn opgenomen.
De contributie voor het lopende jaar moet worden voldaan voor de in de brief genoemde datum.
Opzegging van het lidmaatschap moet 1 maand voor de start van een nieuw kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december van het lopende jaar met als ingangsdatum 1 januari van het komende jaar).
 
In de Algemene ledenvergadering is afgesproken dat de contributiebrieven met ingang van 1.1.2023 per mail aan de leden zullen worden gezonden.
Voor de leden die geen mailadres hebben wordt de brief via de post naar het huisadres gezonden.
 
Rayons
In 2023 heeft Dik Niewold zich teruggetrokken als rayonvertegenwoordiger. We hebben geen vervanger kunnen inden. De leden uit zijn rayon zijn onderbracht in het rayon Secretariaat dat wordt beheerd door het bestuur.
Interesse in het rayonvertegenwoordiger worden: neem contact op met het secretariaat.
 
Archief van de gepensioneerden vereniging Teleplus
De algemene ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gegeven het verenigingsarchief bij opheffing van de vereniging over te dragen aan de Groninger Archieven.
De Groninger Archieven hebben aangegeven graag in de toekomst over ons archief te willen beschikken.
 
Even ter aller duidelijkheid: de opheffing van de vereniging is niet aan de orde. Het bestuur wil alleen graag alle voorbereidingen gedaan hebben voor een overdracht in de toekomst.
 
Om ons archief voor te breiden op de overdracht in de toekomst moeten we er een aantal werkzaamheden worden verricht. Om de procedure en het overname klaar maken van ons archief in goede banen te leiden hebben we leden nodig die archief werkzaamheden leuk vinden. Namens het bestuur zal een projectleider worden aangesteld die de contacten met het Groninger Archief en de helpers voor het omzetten van ons verenigingsarchief coördineert. Het bestuur denkt dat ter voorbereiding een rondleiding bij de Groninger Archieven ook een onderdeel is.
Meld je aan bij het Secretariaat.
 
Namens het bestuur;
Theo Verbiest
 
Juni 2024
 

Footer

TelePlus Groningen  Joomla 4.4.2 PHP 8.2.12 Websitebeheerder Gerrit Imbos ©